Izvori stresa kojih često nismo svjesni  

Nedavno sam imala priliku da razgovaram sa grupom roditelja o stresu i strategijama za nošenje sa istim. Bez namjere da dajem neke stručne smjernice, ukratko ću sa vama podijeliti neke ideje do kojih smo tokom razgovora došli. Prvi, i možda najvažniji zaključak do koga smo došli jeste da je važno iskoristiti vrijeme kada nismo pod … Continue reading Izvori stresa kojih često nismo svjesni